י"ד טבת 1.1 כיתות ו' במוזיאון מורשת בגין

בי"ד טבת 1.1 כיתות ו' במוזיאון מורשת בגין