יום פתוח להורי הגנים יום שישי כ"ה טבת 12.1

יום שישי כ"ה טבת 12.1