יום שישי י' בחשון 19.10.18 בחירות למועצת תלמידות

יום שישי י' בחשון 19.10.18 בחירות למועצת תלמידות