יום שני כ"ט בתשרי  8.10 תתקיים אספת הורים ראשונה

יום שני כ"ט בתשרי  8.10 תתקיים אספת הורים כיתות א'-ג' בשעה 18:00 כיתות ד'-ו' בשעה 19:00