נוהל שעורי בית

 
   

להורים שלום וברכה:

להלן מדניות בית הספר בנושא שעורי בית.

לאחר שישבנו צוות הנהלת בית הספר, הצוות החינוכי וצוות המורות בחשיבה משותפת על מדיניות בית הספר בנושא שיעורי בית

כאשר לנגד עינינו עמדה טובת התלמידות מבחינה רגשית ואינטלקטואלית ראינו לנכון לחלק את המדיניות לשתי שכבות גיל שונות.

כיתות א- ג:

כיתה א: יינתנו שיעורי בית בקריאה או בחשבון.

משך הזמן המקסימאלי של הכנת שיעורי הבית יהיה כ-10 דקות.

כמו כן, לקראת שבת יינתן דף קריאה או משחק לתרגול הקריאה.

כיתה ב: יינתנו שיעורי בית בקריאה או בחשבון.

משך הזמן המקסימאלי של הכנת שיעורי הבית יהיה כ-20 דקות.

המחנכת תתחשב בכמות שיעורי הבית בימים שיינתנו שיעורי בית באנגלית.

כמו כן, לקראת שבת יינתן דף קריאה או משחק לתרגול בקריאה או חשבון.

כיתה ג: במקצועות אנגלית וחשבון יינתנו שיעורי בית באופן שוטף.

ובתוספת שעורי בית במקצוע נוסף .

משך הזמן המקסימאלי של הכנת שיעורי הבית יהיה כ-30 דקות.

כיתות ד- ו:

ישנה חשיבות להקפיד על כתיבת שיעורי בית ביומן התלמידה.

אנגלית ומתמטיקה- חשוב לתת שיעורי בית על מנת לתרגל את החומר הנלמד בכיתה.

במקצועות העברית- יש לתת משימות כתיבה לתרגול.

משך הזמן המקסימאלי של הכנת שיעורי הבית יהיה כ-30-45  דקות.