קונצרט נגינה כיתתי כיתות ג בפני כיתות ב-ג

06-03-2019 כט אדר א' התשעט - 06-03-2019 כט אדר א' התשעט

פרטים כלליים