סיום מחצית מפגש מוזיקלי חלוקת תעודות הצטיינות

02-02-2018 יז שבט התשעח - 02-02-2018 יז שבט התשעח

פרטים כלליים