תקנון

תקנון ביה"ס א. ד. רוטשילד

ביה"ס רואה את מטרתו בעיצוב דמותה של התלמידה: מאמינה, מקימת מצוות, יוצרת, חושבת וביקורתית גם יחד כל זאת במטרה להובילה להפנמת הערכים כבוד האדם יושר אהבת הרע ואחריות אישית.

 

 1. זמן הגעה לבית-הספר יש להקפיד להגיע בזמן. תלמידות ביה"ס מגיעות בשעה 8:00 בדיוק לתפילה בכיתה. כל איחור ילווה באישור מנומק מאחד ההורים, מעל 3 איחורים הנושא ייבדק עם התלמידה ע"י המורה ויתועד ביומן מורה. מקרים חריגים יתועדו בתעודה בסעיף מתאים ויעברו לטיפול מתאים ע"י הצוות המקצועי בבית הספר.

  הורה המעוניין לשחרר תלמידה בשעה מוקדמת מהמערכת הסדירה עליו לקבל אישור בכתב מהמזכירות.

  הורה המוציא תלמידה מביה"ס, חייב להודיע למזכירות בית הספר.

 

 1. ציוד לימודי-על התלמידה להגיע כשברשותה הציוד הנדרש:

  ספרי לימוד מחברות ע"פ מערכת השעות של אותו יום, כלי כתיבה ומטלות הנדרשות במסגרת שעורי בית.

 

 1. היעדרות מהלימודים- על התלמידה להיות נוכחת יום יום בבית הספר.      

  אין לשלוח ילדה חולה לביה"ס, תלמידה שאינה חשה בטוב לא תשיג תועלת ביום לימודים זה.

  תלמידה שנעדרה עקב מחלה עד 3 ימים מתבקשת להביא אישור מההורים, היעדרות של 3 ימים ויותר מחייבת אישור רפואי.

 

 1. הופעה ולבוש- על התלמידה להגיע בלבוש הולם ומתאים לרוח ביה"ס:    

  חצאית באורך הברך גם ללובשות מכנסיים תחת החצאית

  חולצת ביה"ס בעלת שרוול לא קצר מידי, במידה והתלמידה תחרוג מקוד הלבוש הנ"ל היא תידרש להשאיל חולצת תלבושת מהמזכירות, וכן יבוצע רישום ותיעוד המקרה אשר יבוא לידי ביטוי בתעודה בסעיף מתאים. במקרים חוזרים נאלץ לערב את ההורים ולהפעיל תכנית עם התלמידה וההורים.

 

 • יש להקפיד על קוד לבוש הולם בטיולים ובסיורים מחוץ לשטח בית הספר.
 • בראש חודש ובימים מיוחדים, יש לבוא בחצאית כחולה ובחולצה לבנה.
 • נעליים- מטעמי בטיחות אין להגיע עם סנדלי ים או נעלי גלגיליות.