חזון

חזון ותפיסה חינוכית של ביה"ס

 

  • ביה"ס מחנך לעיצוב דמותה של תלמידה מאמינה בעלת השקפה דתית איתנה, מקיימת מצוות ומשתלבת בחברה הישראלית.

 

  • צוות ביה"ס שואף להכשיר תלמידות בעלות יכולות למידה עצמית, יצירתיות, חושבות וביקורתיות גם יחד.

 

  • בית ספר יקנה ערכי יסוד המבוססים על אהבת הזולת, אחריות אישית, כבוד האדם ומקומה של האישה ביהדות.

 

  • צוות ביה"ס יפעל לחיזוק האמונה בכוחותיה וביכולתה של בת לעמוד באתגרים הלימודיים והחינוכיים בביה"ס ובחיים.

 

  • ביה"ס יונק את כוחותיו מהקהילה ולפיכך ישקוד על פיתוח קשר משמעותי עם הורי ביה"ס.

 

  • ביה"ס ישקוד על העשרת עולמם של הבנות באומנויות היצירה, המוסיקה והתנועה ויפתח תכנית מוסיקלית ומוזיאלית מקיפה.

 

  • מיומנויות ביסוס במקצועות היסוד.

 

  • הקניית ערכי היהדות והפנמתם בחיי המעשה.

 

  • בניית אקלים נעים, תרבותי, תומך וחם.

 

  • פתוח תוכניות העשרה באומנויות השונות, בשילוב ביקורים במוזיאונים הסמוכים.