לכל משפחת אולינה

חג שמח

מההנהלה וצוות המורות 

מרחבי הכיתות