לכל משפחת אולינה

  חג עצמאות שמח

מההנהלה וצוות המורות

מרחבי הכיתות