לכל משפחת אוולינה פסח כשר ושמח מההנהלה וצוות המורות

חוזרים ללימודים ביום ראשון כ"ג בניסן 8.4.2018

מרחבי הכיתות